Bij sommige aanvragen voor vergunningen doen we een Bibob-onderzoek.

We onderzoeken uw achtergrond en die van uw bedrijf om te weten of het bedrijf betrouwbaar is. En of de mensen die er werken betrouwbaar zijn. Bijvoorbeeld als u een café of een restaurant wilt beginnen.

We onderzoeken wie u bent, of u een strafblad heeft en waar het geld voor het bedrijf vandaan komt.

We mogen het Bibob-onderzoek ook uitvoeren bij een bestaand bedrijf. Dus als u de vergunning al heeft. Als het onderzoek aantoont dat de eigenaar niet integer is, kunnen we de vergunning(en) stopzetten.

Aanpak

De gemeente beslist of zij een onderzoek wil starten. Dit gaat zo:

  • Vul het online Bibob-vragenformulier in.
    Bibob-vragenformulier invullen
  • Voor het aanleveren van de benodigde bewijsstukken maakt u een afspraak met team APV & Bijzondere Wetten.
  • Als u dit vragenformulier namens meerdere bestuurders en/of vennoten invult, dient u door hen gemachtigd te zijn. Voeg hiervoor een schriftelijke machtiging; deze machtiging is ondertekend door alle bestuurders en/of vennoten.
  • Wij starten dan een onderzoek. We zullen bijvoorbeeld uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel bekijken en onderzoeken waar het geld dat u in het bedrijf stopt vandaan komt. Ook kijken we of u een strafblad heeft en wat daarop staat.
  • Als we na het onderzoek denken dat u integer bent, krijgt u de vergunning.
  • Twijfelen we nog? Dan vragen we een Bibob-advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob in Den Haag. We sturen u hierover een bericht.

Termijn

Het Bibob-onderzoek duurt 8 weken. Dit mogen we 1 keer met 4 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar maken tegen het onderzoek. U kunt ook geen bezwaar maken tegen de uitslag van het onderzoek.

Meer weten?

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?