Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Heeft u het besluit thuis ontvangen? Dan moet u binnen 6 weken na verzending van het besluit bezwaar maken. Maakt u bezwaar tegen een besluit dat is gepubliceerd in de krant of op internet? Dan vermelden wij bij het besluit tot wanneer u bezwaar kunt maken.


 

Hoe het werkt

Controleer eerst of u bezwaar kunt maken tegen het besluit. Deze informatie vindt u in het besluit. Neem bij twijfel telefonisch contact met ons op via 14 0180.

De behandeling van uw bezwaar gaat als volgt:

 • U heeft bezwaar gemaakt. De gemeente neemt deze in behandeling.
 • U bespreekt uw bezwaarschrift met een ambtenaar óf u ontvangt een uitnodiging van de Commissie bezwaarschriften om uw bezwaar te bespreken. Deze commissie bestaat uit leden die niet bij de gemeente werken. De commissie adviseert de gemeente over uw bezwaar.
 • Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen over uw bezwaar, ontvangt u bericht.
 • Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dat moet, leest u in de beslissing die u krijgt toegestuurd.

U kunt op 2 manieren bezwaar maken:

 • Direct online. U heeft dan wel DigiD of eHerkenning nodig.
  Bezwaar maken
 • Per brief. U zet daar het volgende in:
  • uw naam;
  • uw adres;
  • de datum waarop u uw brief verzendt;
  • een beschrijving of het kenmerk van het besluit waarmee u het niet mee eens bent. U kunt ook een kopie van het besluit als bijlage meesturen;
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • uw handtekening onderaan de brief;
  • schrijf op de envelop in de linkerbovenhoek het woord ‘bezwaarschrift’. Dan komt uw brief nog sneller op de juiste plek terecht.

Iemand anders bezwaar laten maken

U kunt iemand anders uw bezwaar laten regelen met een machtiging.

 • In een verklaring zegt u wie u machtigt en waarvoor.
 • U en de gemachtigde ondertekenen de verklaring.
 • De verklaring voegt u toe aan de online of het papieren bezwaarschrift.

Maakt u bezwaar namens een organisatie? Voeg dan de statuten van de organisatie en indien van toepassing een machtiging toe.

Bezwaar maken tegen belastingen

Wilt u bezwaar tegen belastingen zoals de WOZ? Dat kan via SVHW.

Hoe lang duurt het?

We nemen binnen 12 weken na verzending van het besluit een beslissing over uw bezwaar. Als de Commissie bezwaarschriften een advies uitbrengt over uw bezwaar, dan beslissen wij binnen 18 weken. U ontvangt een bericht van ons als het langer duurt.

Goed om te weten

Als u bezwaar maakt, krijgt u een brochure met uitleg over het verloop van de bezwaarprocedure. Op de bezwaarkaart van de Nationale Ombudsman kunt u nakijken of bezwaar maken voor u wel de juiste weg is naar een oplossing van uw probleem.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?