Bewoners aan de Boelehaven ervaren overlast van de schommel. Eerder hebben wij onder de bewoners van een gedeelte van de wijk een enquête uitgezet om een algemene indruk van het gebruik van de schommel te krijgen.

Heeft u de enquête ingevuld? Hartelijk dank daarvoor!

Op 28 juni is er een bewonersavond geweest. Wethouder Vermaat is het gesprek met bewoners en Buurt Bestuurt aangegaan. Hij heeft het volgende besluit genomen:

Gezien de ervaren overlast voor de directe bewoners wordt de hele speelplek (schommel en het draaitoestel) verwijderd.

Speelplek Boelehaven
Locatie speelplek aan de Boelehaven