Het college van burgemeester en wethouders wil snel betaalbare woningen voor Barendrechters bouwen. In de wijk Lagewei moeten 90 woningen komen. Waarvan 31 sociale huur, 26 betaalbare huurwoningen, 15 betaalbare koopwoningen, 7 middeldure koopwoningen en nog wat vrije sector. Het gaat om woningbouw in het gebied dat wordt omsloten door de Middeldijk, 3e Barendrechtseweg, Zichtwei en Sikkelwei.

De afgelopen periode zijn meerdere voorstellen gedaan voor de woningbouw in Lagewei. Wethouder Lennart van der Linden: “Voor veel mensen is op dit moment geen geschikte woning te vinden. Daarom ben ik heel blij dat we met BPD, BouwBusiness en Wooncompas overeenstemming hebben bereikt over de aanpassing van de woningbouwplannen. We streven in ons voorstel naar snelle woningbouw én een gevarieerd programma. Een combinatie van starterswoningen, sociale huurwoningen, betaalbare woningen en dure woningen. Barendrechters moeten zoveel mogelijk voorrang krijgen op die woningen.”

Start bouw

Naar verwachting start de realisatie van de laatste 90 woningen in Lagewei in het 2e kwartaal van 2023. Om de woningen te kunnen bouwen, is een aangepast betaalbaar woningbouwprogramma voor fase 2 en 3a in de wijk Lagewei nodig. Het college van B&W heeft de gemeenteraad gevraagd om hiervoor de reserve betaalbaar wonen aan te spreken. De gemeenteraad besluit hierover op 5 juli 2022. Zie ook www.barendrecht.nl/lagewei.