Vergadering Algemeen Bestuur BAR-organisatie 11 juli

Op dinsdag 11 juli is er een vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de BAR-organisatie. De GR BAR-organisatie is een gemeenschappelijke regeling en werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De vergadering wordt gehouden in Van de Wouwzaal in het gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1) en start om 13.30 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Agenda

  • Opening en mededelingen
  • Verslag vorige vergadering
  • Jaarstukken 2022 GR BAR-organisatie
  • 1e Turap 2023 GR BAR-organisatie
  • Aanwijsbesluit werkkostenregeling
  • Rondvraag en sluiting

Documenten

Hieronder kunt u de bijbehorende documenten downloaden en lezen.

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar website@barendrecht.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.