Het vastgestelde bestemmingsplan Reijerwaardseweg 19 is op  29 maart 2019 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Reijerwaardseweg 19 waar voorheen een woning stond. De woning is in het kader van ‘wonen onder een hoogspanningsleiding’  gesloopt en de gronden zijn  bestemd als Tuin en Groen.

Er is geen mogelijkheid meer om te reageren op het plan. Het bestemmingsplan kunt u onderaan deze pagina downloaden en is ook beschikbaar op  www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ook is het bestemmingsplan op afspraak in te zien bij het gemeentelijke Servicecentrum. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de heer D.T. Amesz via telefoonnummer 14 0180.