Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Mr. Lohmanstraat is op 15 januari 2020 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Mr Lohmanstraat. De bestaande woningen worden gesloopt en maken plaats voor nieuwbouw. Ook worden de parkeerplaatsen heringericht. Er is geen mogelijkheid meer om te reageren op het plan. Het bestemmingsplan is beschikbaar op deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl (plan idn: NL.IMRO.0489.BPWGO20180021-VI01). Ook is het bestemmingsplan op afspraak in te zien bij het gemeentelijke Servicecentrum. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de heer D.T. Amesz via telefoonnummer 14 0180.