De gemeente heeft deze week van de provincie goed nieuws gekregen: de begroting 2020 is structureel sluitend en in evenwicht en voldoet daarmee aan de criteria voor regulier toezicht. “U bent erin geslaagd om een structureel sluitende begroting en meerjarenraming op te stellen. Hiervoor waren opnieuw ingrijpende bezuinigingsmaatregelen nodig om oorspronkelijke begrotingstekorten op te lossen. Uw financiële huishouding is op orde.” Aldus de provincie in haar brief.