Jaarlijks stellen wij een begroting op met een financiële doorkijk op de 3 jaren daarna, waarin staat welke plannen wij hebben, wat die plannen kosten en welke inkomsten wij verwachten. Hierbij stellen we elke keer de volgende vragen:

  1. Wat willen we bereiken?
  2. Wat gaan we ervoor doen?
  3. Wat mag het kosten?