U kunt een overledene laten begraven of cremeren. De overledene moet uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Soms is uitstel mogelijk, bijvoorbeeld als er familie vanuit het buitenland moet komen. Dit regelt uw uitvaartondernemer met de gemeente.

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan de gemeente. U hoeft dit niet zelf te doen.

Uw uitvaartondernemer (of een nabestaande) vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer. Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt uw uitvaartondernemer (of een nabestaande) eerst toestemming aan de officier van justitie en daarna aan de gemeente.

Uw uitvaartondernemer  (of een nabestaande) regelt ook de aangifte van overlijden.

Aanpak

Uitstel voor begrafenis of crematie

U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

  • familieleden moeten uit het buitenland komen
  • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
  • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is

Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

As verstrooien

Na een crematie wordt de as van de overledene verzameld in een asbus. Deze asbus blijft een maand in de algemene nis van het crematorium.
Tijdens deze maand beslist u wat u met de as wilt doen.

Wilt u de as verstrooien? Dan mag u dit doen op open zee of op een daarvoor bestemd strooiveld. Als u de as op andere plekken wilt verstrooien hebt u een ontheffing nodig. De ontheffing vraagt u aan bij de gemeente.
U mag de as niet verstrooien op:

  • de verharde weg
  • een gemeentelijke begraafplaats
  • crematoriumterrein
  • andere plaatsen waarvoor de gemeente dit verboden heeft

U kunt bij de gemeente de ontheffing aanvragen om toch op deze plekken de as te verstrooien. Op een gemeentelijke begraafplaats of het terrein van een crematorium is dit nooit toegestaan.

Extra informatie

Raadpleeg de uitgebreide informatie

Begraafplaatsen

Barendrecht heeft twee begraafplaatsen. Die zijn elke dag open van 9:00 tot 17:00 uur.

Algemene begraafplaats
Scheldestraat 3A
2991 AJ Barendrecht

Begraafplaats Den Ouden Dijck
3e Barendrechtseweg 460
2992 SN Barendrecht

Telefoonnummer begraafplaatsen: (0180) 532 266
Emailadres: begraafplaats@barendrecht.nl

Is deze pagina naar wens?