Barendrecht kent veel verschillende bedrijfsterreinen. Hierop zijn allerlei soorten ondernemers gevestigd. Van oudsher zijn er veel ondernemers in de AGF-sector gevestigd in Barendrecht, maar er is ook veel detailhandel.

Als u vragen heeft over ondernemen in Barendrecht, neem dan gerust contact op met de bedrijfscontactfunctionarissen. Zij staan voor u klaar en helpen u graag verder met welke vraag dan ook.

Achterzeedijk

Het bedrijventerrein Achterzeedijk ligt ten oosten van de A29, aan de Achterzeedijk, nabij de Oude Maas. Het complex heeft een goede aansluiting op de A15, A16, A29 en knooppunt Ridderster. Milieuvriendelijk, duurzaam en maatschappelijk bewust ondernemen heeft op het bedrijventerrein duidelijk prioriteit.

Augustapolder

Het bedrijventerrein Augustapolder ligt direct aan de Kilweg, ten oosten van de A29. Er zijn zowel kantoren als (lichte) industrie gevestigd.

Bijdorp

Het bedrijventerrein Bijdorp ligt ten oosten van de kruising A29 en de A15, tegenover de gelijknamige woonwijk Bijdorp. De omvang van dit terrein is circa 10 hectare.

BT-Oost

De bedrijventerreinen Barendrecht Oost (BT-Oost) liggen in Barendrecht en in Ridderkerk, en zijn in totaal ruim 150 hectare groot. Er zijn circa 450 bedrijven gevestigd die werk bieden aan zo'n 6.000 personen. De bedrijventerreinen liggen tussen A15, A16 en de sporenbundel Rotterdam - Antwerpen/Ruhrgebied in. Zowel overheid als bedrijfsleven investeren in de herstructurering. BT-Oost bestaat uit de bedrijventerreinen Dierenstein, the Greenery (veiling), Handelscentrum, Gebroken Meeldijk en Ziedewij.

Oprichting BIZ Dierenstein

Op 5 februari 2019 zijn de stemmen voor de BIZ Dierenstein geteld door Notaris van Spreeuwel.
Er zijn 71 stemmen uitgebracht. Hiervan waren 56 stemmen voor en 15 tegen het oprichten van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Hiermee kan de BIZ van start.

Er is voldaan aan de voorwaarden voor het in werking treden van de ‘Verordening BI-zone Dierenstein 2019-2023’:

  • Er zijn meer dan 50% van de uit te brengen stemmen uitgebracht (71 van 95) en
  • Meer dan 2/3 van de uitgebrachte stemmen (56 van 71) is voor.

De Punt

Dit bedrijventerrein is ontstaan nadat het tracé van de Betuwelijn tot stand is gekomen en is gelegen direct ten noorden van de A15, ter hoogte van de vm. 1e Barendrechtseweg. Het gebied is verdeeld in een specifieke kantorenlocatie en een gebied waar meer traditionele bedrijvigheid is ontstaan.

Dorpzicht

Het bedrijventerrein Dorpzicht ligt in de gelijknamige wijk Dorpzicht aan de Boerhaavelaan.

Kilweg noord

Het bedrijventerrein Kilweg noord omvat het al bestaande en langer gerealiseerde bedrijfsterrein Middelweg, inclusief een motorbrandstoffen verkooppunt en de Augustapolder. Dat laatste deel dient ter afscherming van de achtergelegen woningbouwlocatie. Kilweg noord ligt direct nabij de op- en afritten van de A29 en kent een mix van bedrijven.

Nieuw Reijerwaard

Nieuw Reijerwaard is het gebied tussen de A15, A16, Blaakwetering en de Rijksstraatweg. Het ligt binnen de gemeentegrenzen van Ridderkerk. De nu aanwezige (glas)tuinbouw maakt plaats voor bedrijven in de agro/vers/food-logistieke sector.

Reijerwaard / Cornelisland

Het bedrijventerrein Reijerwaard/Cornelisland ligt ten noorden van de A15, aan beide zijden van de IJsselmondse Randweg.Op dit terrein zijn bedrijven gevestigd uit de woon- en meubelbranche. Dit bedrijventerrein wordt daarom ook 'themacentrum Wonen' genoemd. Op dit terrein is, net als op bedrijventerrein Vaanpark, grootschalige detailhandel gevestigd waar rechtstreeks aan particulieren wordt verkocht.

Vaanpark

Vaanpark is het nieuwste en grootste bedrijvenpark van Barendrecht. Het ligt centraal tussen het 'oude' en het 'nieuwe' Barendrecht. Vaanpark is onderdeel van de nieuwbouwlocatie Carnisselande/Portland en het is vanaf de snelwegen A29 en A15 bijzonder goed bereikbaar. Het nieuwe bedrijvenpark bestaat uit vier delen (Vaanpark 1, 2, 3 en 4).