Bedrijfsafval en reinigingsrechten

Heeft u als bedrijf, vereniging of instelling bedrijfsafval? Dan moet u in principe zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. Gespecialiseerde en erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vindt u in de VIHB-lijst van de Stichting NIWO. De gemeente zamelt bedrijfsafval niet in, omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.

Huisvuil

De gemeente kan uw bedrijfsafval wel ophalen als het afval vergelijkbaar is met huisvuil. Dan ontvangt u hiervoor een aanslag reinigingsrechten van het SVHW. De hoogte van een aanslag reinigingsrechten is geregeld in een gemeentelijke verordening.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij het SVHW. Dit kan via www.svhw.nl of schriftelijk: directeur SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.

Is deze pagina naar wens?