Verschillende Barendrechtse jongeren en maatschappelijke partners gingen vrijdag 8 oktober in BLOK0180 in gesprek met Paul Blokhuis, staatssecretaris Volksgezondheid Welzijn en Sport. De staatssecretaris was in Barendrecht op uitnodiging van Reshma Roopram, wethouder Zorg & Welzijn Jeugd en Volksgezondheid.

Aanleiding voor het gesprek is de Brandbrief jeugd die wethouder Roopram eerder dit jaar namens meerdere wethouders in Nederland stuurde aan het demissionair kabinet: “‘De brandbrief heeft landelijk veel rugdekking ontvangen, terecht! Ik heb de noodklok geluid om aandacht te vragen voor onze jeugd. De effecten van de aanhoudende coronapandemie op de jeugd zijn groot en (deels) niet te overzien.”

Staatssecretaris Blokhuis: “Jongeren hebben veel te verduren gehad tijdens de coronacrisis. De oproep in de brandbrief was dan ook duidelijk: geef jongeren weer perspectief. Dat hebben we zeer serieus opgepakt. Met steunpakketten heeft het kabinet allerlei initiatieven ondersteund die jongeren bijvoorbeeld laagdrempelige mentale hulp konden bieden. En ook voor de langere termijn maken we plannen om te zorgen dat jongeren goed uit de crisis komen. De brandbrief gaf jongeren hierin een stem. Een erg mooi initiatief van wethouder Roopram! Ook de komende tijd blijft mentale gezondheid een belangrijk thema, en iets waar we ook jongeren zelf bij willen blijven betrekken.”

De wethouder vervolgt: “Ik hoop dat het gesprek dat staatssecretaris Blokhuis vandaag met Barendrechtse jongeren had en de toelichting die hij heeft gekregen op ons preventief jeugdbeleid, ervoor zorgen dat er landelijk meer steun komt voor dit beleid. In Barendrecht is 20% van de inwoners 14 jaar en jonger. Het nieuwe preventieve jeugdbeleid werpt echt zijn vruchten af. Bij ons zie je de lokale jeugdhulp toenemen en de zware jeugdhulp afnemen.”

Maatschappelijke partners

Niet alleen het gesprek met jongeren maar ook met maatschappelijke partners als Yulius, KijkOpWelzijn en de scholen Calvijn Groene Hart en Dalton Lyceum, gaven de staatssecretaris een goed beeld van de situatie waarin de jeugd zich bevindt en de samenwerking binnen en de resultaten van het preventief jeugdbeleid.

Staatssecretaris Blokhuis: “Mooi om te zien hoe Barendrecht investeert in preventie. Dit is de transformatie die we willen in de jeugdhulpverlening: meer aandacht aan de voorkant, waardoor zwaardere zorg in een later stadium worden kan voorkomen. Jongeren laten meedoen staat voorop. De jongeren die ik sprak gaven zelf ook aan zich gezien en gehoord te voelen door de gemeente. Dat is natuurlijk een erg mooi resultaat. Vanzelfsprekend zijn er ook knelpunten, waar we samen mee aan de slag moeten. Ik neem dat als huiswerk mee naar Den Haag. Dank voor dit kijkje in de keuken!”

Jeugdbeleid Barendrecht

Het preventief jeugdbeleid is Barendrecht er op gericht zo veel mogelijk problemen rond opvoeden en opgroeien te voorkomen zodat alle jeugd in Barendrecht kansrijk, gezond en veilig kan opgroeien. Vanaf 2020 is €150.000 beschikbaar gesteld voor partners op het gebied van jeugd om preventieve plannen in te dienen. Samenwerking tussen partijen is daarbij vereist. De expertise van de partijen staat centraal. Van juni 2020 tot juni 2021 zijn er 8 mooie projecten uitgevoerd waarbij in totaal meer dan 1300 personen bereikt zijn. Momenteel loopt het 2e uitvoeringsjaar waarbij 14 mooie plannen uitwerking krijgen.