Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? Er zijn strenge regels voor het werken met asbest. Asbest is een kankerverwekkende stof. Niet iedereen mag het verwijderen, slopen of wegbrengen.

Meer weten?

U vindt veel gestelde vragen over asbest bij het Kenniscentrum InfoMil.

Voorwaarden

Bent u particulier en wilt u platen of vloertegels met daarin asbest verwijderen? U mag dat zelf doen als het asbest uit een woning of bijgebouw op uw erf komt. Het mag niet meer dan 35m2 zijn.

Aanpak

Voordat u de werkzaamhedenbegint, doet u 2 meldingen:

  • een sloopmelding via het Omgevingsloket
  • een melding voor het starten van werkzaamheden bij de gemeente via het online meldingsformulier.

Voor de melding via het omgevingsloket heeft u het volgende nodig:

  • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
  • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is voor 1994.

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Melding start en afronding werkzaamheden

U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat u gaat beginnen met asbest verwijderen. Dit doet u online.

Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op de eerste werkdag nadat u klaar bent.

Melding aanvang of beeindigen werkzaamheden

Termijn

Doe de sloopmelding zo snel mogelijk, maar in ieder geval 4 weken van tevoren. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is. Vraagt u voor meerdere zaken een omgevingsvergunning aan en zijn er verschillende termijnen? Hou dan rekening met de langste termijn.

We beslissen binnen 4 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Bent u particulier en wilt u maximaal 35m2 asbest verwijderen? Dan meldt u 5 werkdagen van tevoren.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Heeft u gevonden wat u zocht?