Gaat u klussen of verbouwen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket.

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralensoorten die bestaan uit bundels microscopische kleine vezels. Sinds 1993 zijn bijna alle toepassingen van asbest verboden. Voor die tijd werd asbest veel gebruikt bij de bouw van huizen. Vaak is het verwerkt in golfplaten (op schuurtjes of een aanbouw), afvoerbuizen en schoorstenen. Maar het zit ook in plafondplaten, vensterbanken en vloerzeil.
Op de site van Milieucentraal vindt u meer informatie over asbest.

Voorwaarden

In de tabel leest u welke vormen van asbest u als particulier wel en niet mag verwijderen:

Zelf verwijderenNiet zelf verwijderen
Hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platenGespijkerde platen

Asbesthoudende vloertegels en/of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

Dakleien (platte dakpannen)
Totale hoeveelheid is minder dan 35m2

Mocht uw situatie niet voldoen aan deze voorwaarden, dan moet een gecertificeerd bedrijf het asbest inventariseren en verwijderen. U kunt op www.ascert.nl een geschikt bedrijf vinden.

Aanpak

U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket. Een normale procedure verloopt als volgt:

  • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht;
  • Uw complete melding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen;
  • U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen. Indien het gaat om een sanering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf hoort u dit binnen 4 weken.

U krijgt van de DCMR, namens de gemeente een bewijs van ontvangst van de sloopmelding.

Heeft u vragen over het indienen van een sloopmelding en het verwijderen van asbest? Neem dan contact op met de asbesttelefoon van de DCMR via (010) 246 86 56 (op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur). U krijgt rechtstreeks een asbestdeskundige aan de lijn. Buiten kantooruren kunt u uw vragen stellen via een formulier op de website van de DCMR.

Wilt u een klacht doorgeven over het verwijderen van asbest door derden? Neem dan contact op met de meldkamer van DCMR. Dit kan telefonisch via 0888 333 555 of via de website van de DCMR

Melding start en afronding werkzaamheden

De DCMR houdt toezicht op de verwijdering tot en met het storten van het asbest. Meld daarom bij de DCMR via info@dcmr.nl:

  • De startdatum van de sanering. Meld dit minimaal twee werkdagen voordat u begint met de asbestverwijdering
  • Wanneer de asbestsanering gereed is. Doe dit uiterlijk één werkdag nadat de sanering gereed is. Uiteraard mag u dit ook in uw eerste e-mail aan ons melden als de einddatum bekend is.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?