Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft de RET N.V., een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder, van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023, voor het uitvoeren van werkzaamheden, in de nacht, aan de tramrails door Barendrecht.

De werkzaamheden aan de trambaan zijn onderhoudsactiviteiten die bepaalde geluidsproducties tot gevolg hebben. Deze vinden 's nachts plaats, omdat de capaciteit van de trambaan buitendienststellingen overdag uitsluit en voor bepaalde werkzaamheden is het nodig dat de stroom van de bovenleidingen af gaat.

De data van de werkzaamheden worden een week voor de uitvoering door de RET N.V. in ‘De Schakel’ gepubliceerd.

Bezwaar

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht
Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:
De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Voor vragen over deze ontheffing kunt u contact opnemen met Mevr. N. Weterings, via n.weterings@bar-organisatie.nl.