Op de website van Milieucentraal ziet u wat er onder oud papier valt.

Wat moet ik doen?

Ophalen

Inleveren

Melding doen

Is uw minicontainer niet geleegd of is de ondergrondse container in het milieuparkje vol? Maak dan online een melding.
Doe een melding over afval