Resultaten vragenlijst honden in Barendrecht

6 april 2023, 08:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

In februari kon u online een vragenlijst invullen over hondenvoorzieningen in Barendrecht. Deze werd 1483 keer ingevuld, door inwoners met hond en inwoners zonder hond. We nemen de resultaten mee bij het maken van een concept hondenkaart. Hier komen mogelijke oplossingen op te staan om hondenvoorzieningen te verbeteren en nieuwe voorzieningen te realiseren.

Losloopgebieden belangrijk

Uit het onderzoek blijkt dat 83 procent van de respondenten losloopgebieden voor honden belangrijk of heel erg belangrijk vindt. Ook vindt twee derde dat er niet genoeg voorzieningen zijn of dat de voorzieningen beter kunnen. Naast losloopgebieden worden afvalbakken, hekken en (meer) groene zones veel genoemd. Overlast door hondenpoep wordt het vaakst genoemd, daarna loslopende en blaffende honden.

Planning

We verwachten dat we het concept eind juni aan u voor kunnen leggen. U kunt er dan op reageren. Daarna maken we een definitieve versie, waarin we de reacties meenemen. We verwachten dat de definitieve kaart eind september klaar is. In november informeren we u over het nieuwe beleid. Door u zoveel mogelijk te betrekken bij de plannen, hopen we dat de voorzieningen goed aansluiten bij uw wensen.