Subsidie voor Hospice de Reiziger

4 juli 2023, 14:40
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Hospice de Reiziger heeft bewezen van grote meerwaarde te zijn voor de inwoners van de gemeente Barendrecht. Om ervoor te zorgen dat de hospice mensen in de laatste fase van hun leven zo goed mogelijk kan blijven begeleiden, krijgt de hospice een subsidie van € 15.000,- per jaar. Dit is een waarderingssubsidie van de gemeente Barendrecht voor het bieden van 24-uurs terminale zorg.

De afgelopen jaren is vanuit de mantelzorg huishoudelijke hulp ingezet bij het schoonmaken van kamers. Deze inzet is na aanpassing van de wetgeving komen te vervallen. Hierdoor viel de personele inzet vanuit de huishoudelijke hulp weg en liepen de kosten van het verblijf van de gasten verder op.

“Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een maatschappelijk waardevolle instantie als de Hospice de Reiziger financieel knel komt te zitten door veranderende wet- en regelgeving. Natuurlijk dragen we als gemeente graag bij om de hospice te ondersteunen die al jarenlang, met de inzet van tientallen vrijwilligers, terminaal zieke mensen op een respectvolle manier verzorgt.” Wethouder de Hoop vervolgt: “Ook versterkt de inzet van de hospice het voorliggende veld, waardoor er minder beroep wordt gedaan op de thuiszorg vanuit de Wmo. En met de huidige druk op de zorg is dat natuurlijk ook van grote waarde.”

De hospice is gevestigd in Barendrecht, maar heeft ook vele gasten uit omliggende gemeenten. Met een gelijkwaardig verzoek heeft de hospice ook een subsidieverzoek ingediend bij andere gemeentes in de regio.