Resultaten vragenlijst luchtkwaliteit en geluidshinder bekend

22 juni 2023, 10:09
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De komende jaren wil de gemeente de lokale luchtkwaliteit verbeteren en geluidshinder beperken. Om input bij onze inwoners op te halen, hebben we begin mei een vragenlijst gedeeld. Deze is 614 keer ingevuld door inwoners uit verschillende wijken. De resultaten laten duidelijk zien in welke wijken overlast wordt ervaren en waardoor deze overlast komt.

Uit de vragenlijst kwam naar boven dat het grootse deel van de respondenten (heel) zwaar geluidsoverlast ervaart van motor- en autoverkeer. 40 procent van de respondenten benoemt dat het verlagen van de maximumsnelheid een bijdrage zou leveren om deze overlast te verminderen. Ook geeft 40 procent aan te denken dat de luchtkwaliteit in hun buurt (heel) slecht is en dat dit komt door verkeer en houtstook. Toch denkt 16 procent dat een slechte luchtkwaliteit weinig tot niets doet voor de gezondheid.

“We zijn erg blij met de resultaten. De resultaten geven namelijk niet alleen een beeld bij de knelpunten, maar we krijgen ook goede input voor maatregelen. Daarnaast zien we dat we bij dit onderwerp ook moeten gaan focussen op het meer en beter informeren van onze inwoners,” aldus wethouder Lennart van der Linden (Milieu).

Vervolgstappen

Naast de input die we hebben ontvangen aan de hand van de vragenlijst, zijn we ook aan de slag gegaan met het laten maken van zogeheten hotspotkaarten. Deze laten goed zien in welke wijken de luchtkwaliteit kan worden verbeterd, in welke wijken we de geluidshinder moeten beperken en wat de oorzaken kunnen zijn. Alle knelpunten en maatregelen worden uitgewerkt in het Programma Geluid en Lucht. In 2024 wordt het uiteindelijke programma vastgesteld door het college.

Meer informatie en alle resultaten zijn te vinden op www.barendrecht.nl/programma.