Proef minder geluidsoverlast Kilweg

2 februari 2023, 16:28
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Sinds eind vorige week is op de Kilweg, tussen de rotonde bij de Oude Trambaan en de Middelweg, tijdelijk één rijstrook afgesloten. Dit geldt voor beide richtingen. Het gaat om een proef waarbij we onderzoeken of de verkeerssnelheid naar beneden gaat en de omgeving hierdoor minder geluidsoverlast ervaart.

De proef die enkele maanden duurt, roept bij inwoners vragen op. Graag lichten we dit verder toe.

Smileys

Iedereen die weleens over de Kilweg rijdt, kent de Smiley-borden. Daarmee hebben we in eerste instantie geprobeerd de geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen. Helaas heeft dit onvoldoende gewerkt blijkt uit de geluids- en snelheidsonderzoeken die we hebben uitgevoerd. Ook bleek uit de onderzoeken dat met name op de linkerrijstroken een stuk harder gereden wordt. We hebben daarom besloten om als proef één rijstrook af te sluiten. Weggebruikers kunnen elkaar nu niet meer met hoge snelheid en dus meer geluid voorbijrijden.

Voldoende wegcapaciteit

Om te bekijken of het mogelijk is om één rijstrook af te sluiten, hebben we vooraf gekeken naar de spitsperiodes. Uit onze berekeningen blijkt dat bij de afsluiting van één rijstrook in beide richtingen het verkeer nog voldoende kan doorstromen.

Flitsen

Het plaatsen van flitscamera’s is niet mogelijk. Als gemeente moeten we hiervoor een aanvraag doen bij het Openbaar Ministerie en daarbij speelt niet de gereden snelheid, maar de snelheid in relatie tot de hoeveelheid ongevallen een belangrijke rol. Om die reden komen de zuidelijke rondwegen van Barendrecht hiervoor (gelukkig) niet in aanmerking.

Metingen

De komende periode doen we metingen. Deze zijn belangrijk om na afloop van de proef te bepalen of we met de proef het gewenste resultaat hebben bereikt. Zodra de resultaten van deze nieuwe onderzoeken beschikbaar zijn, bekijken we de mogelijkheden om de proef te verlengen of te beëindigen.

Heeft u vragen? Mail dan naar: projectinuitvoering@barendrecht.nl.