Plannen voor een toekomst- en klimaatbestendig centrum in Barendrecht

13 juli 2023, 15:28
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Het college van burgemeester en wethouders wil de komende jaren de laatste grote klussen in het Barendrechtse centrum afronden. Het gaat dan onder andere om de herinrichting van ’t Vlak, het realiseren van een nieuwe toegangsweg naar het Onderlangs (De Doorsteek), herinrichting van het Onderlangs tussen ’t Vlak en het Binnenhof en herinrichting van het Achterom aan de zijde van ’t Trefpunt. Hiervoor is een extra investering nodig.

Eveneens worden de komende jaren werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering, wat bijdraagt aan een betere waterafvoer en waterberging in het centrum. “Op deze manier zorgen we dat het centrum van Barendrecht toekomst- en klimaatbestendig is. We gaan voor een aantrekkelijk centrum met voldoende woningen voor iedere portemonnee, goede (winkel)voorzieningen, voldoende groen en parkeermogelijkheden”, aldus wethouder Dirk Vermaat.

Veel vernieuwd

De laatste kostenraming voor het centrum stamt uit 2015. Sinds die tijd is het centrum behoorlijk veranderd en vernieuwd. Denk bijvoorbeeld aan de herinrichting van de eerste fase van het Achterom, herinrichting van het Binnenhof. Ook zijn extra (levensloopbestendige) woningen gebouwd op de voormalige locaties van de brandweer, het postkantoor, het Waterschap gebouw en de Rabobank en aan de Mr. Lohmanstraat en op de Middenbaan zelf. De aangebrachte ondergrondse waterberging onder het Binnenhof en het Achterom en de aanleg van de singel langs de Binnenlandse Baan dragen bij aan het verbeteren van waterafvoer bij stortbuien. Het afgelopen jaar zijn bovendien 100 nieuwe bomen in en om het centrum geplant, die helpen hittestress te voorkomen.

Investeren blijft nodig

In de loop der jaren is duidelijk geworden dat vanwege klimaatopgaven, bereikbaarheid van het centrum en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum nog diverse werkzaamheden nodig zijn. Voor het realiseren van de eerder genoemde projecten is budget nodig. Ook zijn de materiaalkosten de afgelopen jaren flink gestegen sinds de laatste kostenraming uit 2015. Het gaat om een investering van 3,5 miljoen.

Besluitvorming

Op 5 september buigt de commissie Financiën zich over het voorstel van het college. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het voorstel op 26 september 2023.