PGB-bijeenkomsten Toezichthouder Wmo (GGD)

27 maart 2023, 09:00

Het Toezicht Wmo van de GGD organiseert twee digitale bijeenkomsten voor PGB-aanbieders. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over het doel en de uitgangspunten van het Toezicht Wmo, de werkwijze van het Toezicht Wmo, verschillende vormen van onderzoeken en de verplichtingen waar u als pgb-aanbieder volgens de wet aan moet voldoen.

Toezicht Wmo

Het Toezicht Wmo van de GGD voert in opdracht van de gemeente het toezicht uit op zorg die geleverd wordt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor wie is deze bijeenkomst?

Bent u een pgb-aanbieder die Wmo ondersteuning levert aan cliënten die in Rotterdam-Rijnmond wonen? En wilt u kennis maken met het Toezicht Wmo? U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst! Ook zorgaanbieders die al ervaring hebben met het Toezicht Wmo zijn van harte uitgenodigd. Voor hen biedt deze bijeenkomst bijvoorbeeld de gelegenheid voor (nieuwe) medewerkers om kennis te maken. Het is mogelijk om met meerdere personen vanuit één organisatie deel te nemen.

Bijeenkomsten

De digitale bijeenkomsten zijn op:

  • Dinsdag 18 april 2023 van 10:30 – 11:30 uur
  • Donderdag 20 april 2023 van 13:00 – 14:00 uur

Inschrijven

U kunt zich voor één van de bijeenkomsten aanmelden door een mail te sturen naar regionaaltoezichtwmo@rotterdam.nl. Bij voorkeur meldt u zich aan vóór 3 april 2023. Noem in uw e-mail de volgende gegevens:

  • Naam zorgaanbieder
  • Naam deelnemer
  • Functie deelnemer
  • Mailadres deelnemer
  • Voorkeursdatum voor de bijeenkomst
  • In welke gemeente u pgb-ondersteuning verleent
  • Na de aanmelding ontvangt u een link waarmee u aan de digitale bijeenkomst kunt deelnemen