Merendeel Oekraïense vluchtelingen uit Zeeheldenbuurt blijft in Barendrecht

1 maart 2023, 12:37
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De Oekraïense vluchtelingen die in de Zeeheldenbuurt woonden, hebben allemaal tijdelijk andere woonruimte aangeboden gekregen. Vanwege de aanstaande sloop van de huidige sterk verouderde woningen in de Zeeheldenbuurt, was het noodzakelijk om dit voor 1 maart voor elkaar te krijgen. Dankzij de inzet van veel betrokken partijen is dit gelukt.

Oekraïners die in Barendrecht terecht zijn gekomen hebben inmiddels hun weg in onze gemeente gevonden. Kinderen gaan naar school, ouders zijn betrokken bij lokale activiteiten en/of werken in de regio en er zijn relaties opgebouwd met vrijwilligers en de Barendrechtse gemeenschap. De gemeente heeft zich daarom ingezet om deze vluchtelingen in Barendrecht te blijven opvangen. Dit is bij het overgrote deel van de mensen gelukt. Eén gezin wordt, in goed overleg met hen en de gemeente Ridderkerk, ondergebracht in Ridderkerk.

Burgemeester Govert Veldhuijzen: “De Oekraïense mensen die sinds vorig jaar in de Zeeheldenbuurt zijn opgevangen ontmoeten elkaar en onze inwoners regelmatig en/of werken inmiddels al langere tijd in onze gemeente en regio. Wij vonden het voor hen, en vooral voor de kinderen die in onze gemeente naar school gaan, van groot belang om hen niet gedwongen onder te brengen in andere gemeenten. De inzet van alle betrokken partijen de afgelopen weken is hartverwarmend.”

Brede samenwerking

Mede dankzij Patrimonium, Havensteder en Wooncompas, maatschappelijke organisaties, de gemeente Ridderkerk en particulieren is het gelukt om het overgrote deel van deze mensen elders in de gemeente woonruimte aan te bieden. De gemeente is hen dan ook dankbaar voor hun inzet, ideeën en initiatieven.