Ieder kind heeft recht op onderwijs en ontwikkeling

16 november 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Het is op maandag 20 november de Internationale dag van de rechten van het Kind. Zo heeft ieder kind recht op onderwijs en ontwikkeling. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar is het helaas niet. Ook in Barendrecht zijn er kinderen die buiten de boot vallen. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Wethouder Margo Stolk en Mark Mees (lid College van Bestuur bij Onderwijsgroep OZHW) vertellen er meer over.

In het verdrag van de rechten van het kind uit 1989 zijn verschillende rechten vastgelegd. Zoals recht om te spelen, recht op eigen geloof en cultuur, recht op een veilig en gezond leven, recht op bescherming tegen kinderarbeid, mishandeling, geweld en oorlog en recht op goede zorg. Ook het recht op onderwijs en ontwikkeling maakt hier deel van uit. Maar de manier van lesgeven en de maatschappij verandert continu. Dat stelt het onderwijs steeds voor nieuwe uitdagingen. Mees: “Toen Jan Peter Balkenende nog premier was, haalde hij het gezin aan als hoeksteen van de samenleving. Hij zag het als dé plek voor ontplooiing en sociale ontwikkeling. Maar tegenwoordig werken ouders veel, is iedereen druk en heeft digitalisering voor allerlei veranderingen gezorgd. Opvoeden is natuurlijk nog steeds een taak van de ouders, maar een deel verschuift ook naar school. Misschien is de toekomst wel dat er in een schoolomgeving ontstaat waar kinderen van 9.00 uur tot 17.00 uur aanwezig zijn en waar naast het reguliere lesaanbod ook ruimte is voor verschillende vormen van recreatie en cultuuronderwijs.” Stolk vult aan: “Dat is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. We hebben helaas te maken met een lerarentekort, waardoor de lesuren op scholen onder druk komen te staan. Dat is een slechte ontwikkeling. Om goed, gevarieerd onderwijs te bieden is samenwerking tussen partners essentieel. Zo kun je ook beter maatwerk bieden. Want kinderen zijn niet allemaal hetzelfde. Passend onderwijs is belangrijk.”

Van leerplicht naar leerrecht

Stolk hoopt dat het initiatiefwetsvoorstel om in Nederland van ‘leerplicht’ naar ‘leerrecht’ te gaan er uiteindelijk komt, in een aangepaste vorm die niet te veel vraagt van het onderwijs. Want in Nederland volgen 15.000 kinderen, ondanks de leerplichtwet, geen onderwijs. “Kinderen zijn van hun 5de tot hun 16de leerplichtig, maar in de huidige situatie wordt nog best weleens een ontheffing van de leerplicht verleend. Uitzonderingen daargelaten vind ik dit geen wenselijke situatie. Alleen al het sociale component op school is zeer waardevol en leerzaam. Als de leerplicht verandert in leerrecht kan dat het probleem van thuiszitters oplossen. Kinderen zonder passende onderwijsplek komen dan veel sneller in een onderwijssetting terecht die bij hun past. Bijvoorbeeld als ze een handicap hebben. Het is belangrijk om het kind als uitgangspunt te nemen en niet de scholen. In Barendrecht merk ik dat er bij partners veel bereidwilligheid is om kinderen de best mogelijke jeugd te bieden. Aan de intrinsieke motivatie ligt het niet. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op uitvoeringsniveau een verbeterslag kunnen maken.” Mees: “Het belang van het kind moet altijd voorop staan. Alleen zo kunnen we de rechten van het kind waarborgen. Ik vind het mooi dat de gemeente Barendrecht het onderwerp prominent op de agenda heeft staan en probeert om schooluitval te verminderen. Het is ook belangrijk om vroegtijdig problemen te signaleren. Bij een kind van 6 jaar met een taalachterstand is het veel lastiger om dat ongedaan te krijgen dan bij een kind van 3 jaar.”

Hulp

Stolk: “Tot slot zou ik willen zeggen dat geen enkele ouder schaamte zou moeten voelen op het moment dat het in de opvoeding niet loopt zoals gehoopt. Het is en blijft gewoon een pittige taak en een lastige uitdaging. Schroom niet om hulp te zoeken als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij het Centrum Jeugd en Gezin. Professionals helpen u graag.” Ga voor meer informatie naar https://cjgrijnmond.nl. “Ook het wijkteam van de gemeente Barendrecht kan u helpen bij advies en/of ondersteuning op het gebied van opvoeden.” Mailen kan naar wijkteam@barendrecht.nl.