Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 7 juni 2023

30 mei 2023, 10:59
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op woensdag 7 juni 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis. Tijdens deze hoorzitting wordt worden de volgende bezwaren behandeld:

  • 20.00 uur: Opleggen last onder dwangsom botenhuis perceel D11430 achter Noldijk 173
  • 20.30 uur: Exploitatievergunning, omgevingsvergunning en verkeersbesluit Doormanplein

Als u bij deze hoorzitting aanwezig wilt zijn of als u vragen heeft over deze hoorzitting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften, de heer mr. B.A.M. Suijkerbuijk, op telefoonnummer 0180 451 751.

Let op: na publicatie kan de agenda zijn gewijzigd.