Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 5 juli 2023

22 juni 2023, 16:33
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op woensdag 5 juli 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis. Tijdens deze hoorzitting worden de volgende bezwaren behandeld:

  • 20.00 uur: Ambtshalve opneming vertrek uit Nederland in BRP
  • 20.30 uur: Opleggen nieuwe last onder dwangsom Riederstee 9

Als u bij deze hoorzitting aanwezig wilt zijn of als u vragen heeft over deze hoorzitting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften, mevrouw mr. A.J. Sizoo, op telefoonnummer 0180 451 751.

Let op: na publicatie kan de agenda zijn gewijzigd.