Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 29 maart 2023

14 maart 2023, 16:16

Op woensdag 29 maart houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.

Tijdens deze hoorzitting worden de volgende bezwaren behandeld:

  • 20.00 uur: bezwaar tegen een WOO-verzoek
  • 20.30 uur: bezwaar tegen omgevingsvergunning 2022-002210, het kappen van bomen locatie Helfrichtstraat Barendrecht

Als u bij deze hoorzitting aanwezig wilt zijn of als u vragen heeft over deze hoorzitting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften, de heer mr. A.C. den Brok, via telefoonnummer 0180 451 751.

Let op: na publicatie kan de agenda zijn gewijzigd.