Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 13 september 2023

31 augustus 2023, 10:12
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op woensdag 13 september 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis. Tijdens deze hoorzitting worden de volgende bezwaren behandeld:

  • 20.00 uur: Weigering omgevingsvergunning Voordijk 275 Barendrecht.
  • 20.00 uur: Reactie op ingebrekestelling in verband met niet tijdig bekend maken van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning Voordijk 275 Barendrecht.

Als u bij deze hoorzitting aanwezig wilt zijn of als u vragen heeft over deze hoorzitting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften, mevrouw mr. A.J. Sizoo, op telefoonnummer 0180 451 751.

Let op: na publicatie kan de agenda zijn gewijzigd.