Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 1 maart 2023

15 februari 2023, 10:58
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op woensdag 1 maart 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.

Tijdens deze hoorzitting wordt worden de volgende bezwaren behandeld:

  • 20.00 uur: besluit Woo-verzoek
  • 20.30 uur: omgevingsvergunning speelvoorziening Van Hobokenhaven
  • 21.00 uur: last onder bestuursdwang Zwolseweg 56

Als u bij deze hoorzitting aanwezig wilt zijn of als u vragen heeft over deze hoorzitting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften, de heer mr. B.A.M. Suijkerbuijk, op telefoonnummer 0180 451 751.

Let op: na publicatie kan de agenda zijn gewijzigd.