Handhavingsarrangement Barendrecht 2023-2026

18 januari 2023, 18:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op woensdag 18 januari heeft burgemeester Govert Veldhuijzen samen met de politie en het Openbaar Ministerie het handhavingsarrangement 2023-2026 ondertekend. Onder het motto ‘Samen staan we sterk’, staan hierin afspraken over de samenwerking tussen het team BOA van de gemeente Barendrecht, het basisteam Oude Maas van de Politie en het Openbaar Ministerie.

De vastgelegde afspraken zijn een doorvertaling van het Barendrechts Veiligheidsbeleid op het gebied van handhaving. In dit Veiligheidsbeleid is doorlopend aandacht voor een veilige woon-, en leefomgeving en wijkveiligheid. Uit dat beleid zijn nu voor de komende jaren een aantal aandachtspunten en prioriteiten verder uitgewerkt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de aanpak en verantwoordelijkheden, de voorgenomen concrete inzet, acties en maatregelen rond de veiligheidsthema’s van het veiligheidsbeleid van de gemeente Barendrecht.

Gedeelde toegang locaties

In de afspraken is onder andere vastgelegd dat de buitengewoon opsporingsambtenaren in Barendrecht toegang tot het politiebureau krijgen op de momenten dat dit in de praktijk van belang is. Dat is niet alleen gemakkelijk bij het opmaken van een proces-verbaal of bij het doen van een aangifte, bijvoorbeeld als er tegen een boa geweld is gebruikt, maar ook voor het voeren van overleg en het bijwonen van een briefing. In Barendrecht regelen we ook dat de wijkagenten toegang krijgen tot de gemeentelijke werklocaties van de boa’s als dit voor hun werk van belang is. Het delen van locaties op verschillende momenten in de praktijk draagt bij aan het verder versterken van de samenwerking en zal het delen van informatie verder bevorderen.

Afspraken naar aanleiding van agressie en geweld tegen hulpverleners

De gemeente maakt aan daders duidelijk dat agressie en geweld tegen medewerkers niet getolereerd wordt. Daarom wordt er na agressie of geweld altijd aangifte gedaan of wordt er melding gedaan bij de politie. Met de politie is afgesproken dat er voor hulpverleners – waaronder de boa’s – geen wachttijd is bij aangifte. Met een aangifte kan de dader worden vervolgd en schade worden verhaald. De gemeente Barendrecht zet daarbij ook in op agressie- en weerbaarheidstrainingen (RTGB), registreren en melden van incidenten, nazorg bij slachtofferschap, heldere procedures bij aangifte en aangiftebereidheid.