Gericht en slim cameratoezicht voor een veiliger dorp

14 augustus 2023, 12:27
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Het aanpakken van overlast, criminaliteit en het verhogen van het veiligheidsgevoel krijgen de komende jaren extra aandacht. De inzet van cameratoezicht speelt hierin een belangrijke rol.

Het afgelopen jaar zijn er op verschillende plekken in Barendrecht camera’s geplaatst. Deze camera’s worden gebruikt bij het opsporen van criminelen, bij meldingen van overlast of bij diefstal. Burgemeester Ronald Schneider: “Door gebruik te maken van gericht en slim cameratoezicht voor de handhaving van de openbare orde, (verkeers-)veiligheid en de opsporing van criminaliteit, moet Barendrecht een nóg fijnere plek worden om te wonen en te werken.”

Verschillende camerasystemen

Het gaat om verschillende camerasystemen met verschillende functies. Begin dit jaar zijn ANPR-camera’s geplaatst aan de Kilweg en IJsselmondse knoop. Deze camerasystemen leggen de kentekens van het ingaand- en uitgaand verkeer vast. Zo kan de politie bij opsporing achterhalen wanneer een bepaald voertuig op een bepaald moment specifiek op die locatie was.

Vanwege meerdere meldingen van overlast, zijn bij restaurant Vrijenburg en op het parkeerterrein aan de Dierensteinweg flexibele camera’s geplaatst. Deze flexibele camera’s worden tijdelijk ingezet op locaties waar overlast plaatsvindt. Hierdoor kunnen handhaving en politie efficiënter handhaven en waar nodig sneller optreden. Er wordt nog onderzocht of ook op andere locaties deze camera’s een bijdrage kunnen leveren aan de handhaving van de openbare ruimte. Het gaat hier om onder andere de locaties Middenbaan, Doormanplein en Havenhoofd.

Tot slot waren de tien bestaande camera’s bij het NS- Station aan vervanging toe. Er hangen inmiddels tien nieuwe exemplaren en het systeem is vernieuwd. Er staan camera’s op het parkeerdek, bij de ingang en in de fietstunnel. Deze camera’s worden ingezet om overlast te verminderen en auto- en fietsdiefstal tegen te gaan.

Meer informatie

Op www.barendrecht.nl/cameraprojecten is meer te lezen over deze cameraprojecten en de verschillende soorten camera’s en waarvoor zij wel en niet gebruikt worden.