Gemeentelijke belastingen 2023

2 maart 2023, 09:00

Jaarlijks stuurt SVHW eind februari per post of digitaal via MijnOverheid namens gemeente Barendrecht een aanslagbiljet met daarop alle gemeentelijke belastingen. Op het aanslagenbiljet zijn de rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB (onroerendezaakbelasting) te vinden. Ook de WOZ-waarde van de woning of bedrijfspand staat op dit biljet.

Hoe werkt het?

  1. OZB (Onroerendezaakbelasting) is gebaseerd op de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw bepaald. De WOZ- waarde van 2023 wordt vastgesteld per peildatum 1 januari 2022. De OZB wordt bepaald aan de hand van een vaste percentage van de WOZ-waarde. Het kan voorkomen dat gegevens niet kloppen. Het is dan mogelijk een bezwaar in te dienen. Kijk voor meer informatie of hoe u een bezwaar indient op de website van SVHW.
  2. Rioolheffing wordt opgelegd aan eigenaren en gebruikers van zowel niet-woningen als woningen. Iedereen die gebruik maakt van de gemeentelijke riolering, betaalt hiervoor deze heffing. Hiermee betaalt gemeente Barendrecht het onderhoud en vervanging van de gemeentelijke riolering.
  3. In gemeente Barendrecht betaal je sinds 2023 alleen een vast tarief voor de afvalstoffenheffing. Dit tarief wordt bepaald aan de hand van de grootte van een huishouden. De gemeente heeft het betalen per klepbeweging in 2022 afgeschaft. Hierdoor kwam ook het variabele tarief te vervallen, waardoor u vorig jaar een eenmalig voordeel had.

Betalen via een automatische incasso

Veel inwoners betalen al via een automatische incasso. Dit wil zeggen dat de kosten automatisch afgeschreven worden. Daarnaast kunt u met behulp van een automatische incasso in termijnen betalen. Hierdoor kunt u gespreid betalen en kunnen achterstanden worden voorkomen.

Bezwaar en contact

Indien u vragen heeft over gemeentelijke aanslagen of een bezwaar wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met SVHW. Kijk hiervoor op www.svhw.nl/contact of bel naar (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.