Geen nieuwe verkeersleiding-post van ProRail in Barendrecht

6 juli 2023, 16:35
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

ProRail ziet af van de verdere ontwikkeling van nieuwbouw van de nieuwe verkeersleidingspost (VL-post) in Barendrecht. Het is te onzeker dat deze nieuwe verkeersleidingspost in 2026 gebruikt kan worden. Ook een alternatieve locatie is niet mogelijk.

ProRail heeft sinds 2016 de wens om een nieuwe verkeersleidingpost te bouwen aan de achterkant van het station in Barendrecht. ProRail heeft daarvoor grond gekocht van de gemeente. In dit gebouw zou de post Rotterdam samengevoegd worden met de post van het emplacement Kijfhoek en de incidentenbestrijdingsdienst van ProRail regio Randstad – Zuid.

In dit gebied is de gemeente ook begonnen met de ontwikkeling van woningbouw (De Stationstuinen). ProRail heeft begrip voor de woningbouwopgave en heeft altijd meegewerkt om dit voor elkaar te krijgen. De functies en activiteiten van de VL-post met een oefen- en parkeerterrein, sluiten echter niet aan bij de visie en functies van de woningbouwopgave van De Stationstuinen. Samen met de gemeente Barendrecht is gekeken naar een andere locatie.

Nu – halverwege 2023 – is er nog geen zekerheid dat een nieuwe locatie in Barendrecht op tijd (begin 2026) klaar kan zijn. ProRail wil haar medewerkers zekerheid bieden en heeft daarom met de gemeente afgesproken af te zien van de verdere ontwikkeling van de post in Barendrecht. Dit doen we in het belang van zowel de gemeente en haar bewoners, als ProRail en haar medewerkers. De partijen gaan nu werken aan een juiste ontbinding van de huidige overeenkomst. Daarmee kan het gehele braakliggende terrein aan de Dwarsligger opgenomen worden in de plannen van De Stationstuinen.