Fauna in het centrum? Kwestie van steentje bijdragen!

6 april 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Het centrum is volop in ontwikkeling. Bij sloop en nieuwbouw van woningen zijn de fysieke werkzaamheden aan de voorkant goed zichtbaar. Zodra de schop de grond ingaat, gebeurt er iets en is zo’n proces voor iedereen te volgen. Maar er zijn in zo’n traject ook zaken die minder in het oog springen. Bijvoorbeeld de maatregelen die worden genomen om de fauna te beschermen. Rien Peekstok, projectleider nieuwbouw bij woningcorporatie Patrimonium, en Willem Goudzwaard, beleidsadviseur openbare ruimte bij de gemeente, vertellen wat er binnen de centrumaanpak is gedaan om gierzwaluwen, huismussen en gewone dwergvleermuizen een fijne plek te blijven bieden.

Na de sloop van de woningen aan de Mr. Lohmanstraat werd in 2021 gestart met de nieuwbouw van 93 appartementen. Deze zijn inmiddels bewoond. Rien: “Bij zo’n traject hoort altijd een onderzoek naar wat er zit aan natuurwaarden. Bij de Mr. Lohmanstraat werden gierzwaluwen, gewone dwergvleermuizen en huismussen aangetroffen. Dat zijn in Nederland beschermde soorten, dus het is een wettelijke taak om goed voor ze te zorgen.” Voorafgaande aan de sloop werden de woonblokken daarom ongeschikt gemaakt voor de gevleugelde bewoners. “Gaten, kieren en spleten die zich in en rond het dak bevonden werden dichtgemaakt met purschuim en spouwmuren open geboord. Op verschillende plekken in de buurt hingen als vervanging tijdelijke nestkastjes. Onder meer bij de maisonnettewoningen aan de 2de Barendrechtseweg, bij Het Trefpunt en aan de Thorbeckestraat,” vult Willem aan. Alleen laat de natuur zich niet makkelijk voorspellen, want de tijdelijke nestkastjes werden minimaal gebruikt. Ondanks lokgeluiden die werden afgespeeld om gierzwaluwen te verleiden. Rien: “Vooraf is het lastig vast te stellen of iets werkt, maar een gedegen plan maken en uitvoeren is sowieso nodig om een ontheffing Wet natuurbescherming te krijgen.”

Gerichte maatregelen

Bij de nieuwbouw zijn vervolgens weer verschillende maatregelen genomen om de gierzwaluwen, gewone dwergvleermuizen een fijne plek te bieden en het leefgebied van de huismussen in stand te houden. Willem: “Er zijn vleermuiskasten en gierzwaluwkasten ingemetseld in de gevels van de appartementen. Ook heeft een ecoloog rekening gehouden met de huismussen bij het maken van het groene inrichtingsplan. Huismussen houden van hagen, doornstruiken en zanderige plekjes, dus daarom is daar heel gericht voor gekozen.” Belangrijk, want er zijn in Nederland tegenwoordig veel minder huismussen dan vroeger. Sinds 1990 is het aantal broedparen gehalveerd. “Als gemeente hebben we oog voor zulke trends en nemen we verschillende maatregelen om de biodiversiteit te vergroten. Inwoners kunnen zelf natuurlijk ook meehelpen. Een groene tuin helpt bijvoorbeeld enorm. Niet alleen voor het aantrekken van vogels, maar ook van egels en vlinders. In de natuur hebben alle dieren een functie. Vleermuizen worden vaak als eng gezien, maar ze zijn ook heel nuttig. Zo eten ze muggen en schadelijke insecten. Daarom zijn we ook bij nieuwbouwprojecten erg gericht op soortbehoud.”

Gierzwaluwen 100 dagen op bezoek

Op dit moment zien inwoners, behalve de nieuwe beplanting en geïntegreerde nestkastjes, waarschijnlijk nog niets van de genomen maatregelen. Willem: “Maar eind april arriveren de gierzwaluwen weer om hier te broeden. Liefhebbers valt dat zeker op. Vanaf die periode klinkt weer hun geroep en scheren ze volop door de lucht. Ze blijven ongeveer 100 dagen en vliegen dan weer terug naar Afrika.” Hebben ze onderweg toch een mooi stukje Barendrecht meegepakt. Voor wie er oog voor heeft, is niet alleen in buitengebieden mooie fauna te zien. Rien: “De gemeente en Patrimonium dragen daar letterlijk hun steentje aan bij!”