Biovriendelijk maaien

6 april 2023, 10:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeente Barendrecht ziet het belang van veel verschillende soorten planten, dieren en insecten. Om de biodiversiteit verder te vergroten gaan we een flink deel van onze grasbermen langs rondwegen, op dijken en in buitengebieden biovriendelijk maaien. Dit betekent dat we minder vaak maaien en gerichter te werk gaan.

Minder vaak maaien en het maaisel daarna 4 tot 8 dagen laten liggen zorgt voor minder insectensterfte en meer mogelijkheden voor voedsel, veiligheid en voortplanting van dieren en planten. Hierdoor krijgen we meer kruidenvariatie in onze grasbermen, waardoor ze aantrekkelijker worden voor allerlei insecten. Denk hierbij aan vlinders, wilde bijen, kleine zoogdieren en vogels.

Verkeersveiligheid staat voorop

Biovriendelijk maaien mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Daarom blijven we de uitzichthoeken bij kruisingen, rotondes en fietspaden wel regelmatig maaien. En waar overhangend gras de waterafvoer of veilig gebruik van de weg hindert, maaien we de eerste meter langs de verharding ook vaker. Als de verkeersveiligheid niet in het geding is, slaan we soms juist stukken over bij het maaien. Die plekken bieden een grotere overlevingskans voor fauna, omdat op die manier toch wat schuilplekken en voedsel overblijft en niet alles verdwijnt bij iedere maaibeurt.