Bestemmingsplan Middeldijk 28 gewijzigd vastgesteld

29 december 2022, 14:52
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Middeldijk 28 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2022. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om 14 woningen te realiseren en een bedrijfswoning om te zetten naar een reguliere woning, aan de Middeldijk 28.

Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 30 december 2022 tot en met donderdag 9 februari 2023 ter inzage.

De stukken zijn online te raadplegen via https://www.barendrecht.nl/ter-inzage en via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPWGO20210038-VI01). Als u de stukken op papier wil raadplegen, kunt u een afspraak maken met de heer B. Schrijnen via telefoonnummer 14 0180.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met donderdag 9 februari 2023 beroep instellen bij de Raad van State.

Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan met ingang van vrijdag 10 februari 2023 in werking.