Beheer en onderhoud buurttuin Kempenaar terug naar de gemeente

14 april 2023, 10:03
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Aan de Kempenaar in de wijk Buitenoord is sinds vier jaar een buurttuin in het gemeenteplantsoen. De inrichting en het onderhoud wordt gedaan door buurtbewoners. Het plantsoen is in de afgelopen jaren stap voor stap uitgegroeid tot een buurttuin met een zithoek, paden, planten, een paddenpoel, kippen en konijnen. Naar aanleiding van vele klachten over de buurttuin, heeft de gemeente besloten het beheer en onderhoud weer in eigen hand te nemen.

De buurttuin is jaren geleden gestart met het onderbrengen van kippen door twee bewoners van de Kempenaar. Met het groeien van de buurttuin, is tegelijkertijd ook de overlast voor de direct omwonenden gegroeid, zoals het aantrekken van ongedierte, stank en bezoek van mensen van de kippentuin waardoor geluidsoverlast ontstaat. De omwonenden willen hun woongenot terug.

De gemeente is groot voorstander van betrokken bewoners en hun initiatieven. Dit mag echter niet ten koste gaan van het woongenot van andere buurtgenoten. Na gesprekken met de beheerders van de buurttuin, omwonenden, de politie en Patrimonium (de verhuurder van de woningen gelegen aan de buurttuin), is dan ook besloten dat de gemeente het beheer en onderhoud weer naar zich toe trekt. Voor de kippen en konijnen moet door de huidige beheerders een ander onderkomen geregeld worden.

Nieuwe inrichting en onderhoud door gemeente

De buurttuin zal in de oude staat worden hersteld en opnieuw worden ingericht als openbaar groen. Het beheer en onderhoud zal weer door de gemeente worden verzorgd. De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd en worden bij de nieuwe inrichting betrokken.