5 september gecombineerde commissie Ruimte/Algemene Zaken en Financiën

31 augustus 2023, 17:36
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Dinsdag 5 september vanaf 20.00 uur vergadert de gecombineerde commissie Ruimte/Algemene Zaken en Financiën. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen

  • Raadsvoorstel Financiën Centrumaanpak (gecombineerde commissie Ruimte/AZ&F)
  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zeeheldenbuurt (commissie Ruimte)
  • Verordening nadeelcompensatie Barendrecht 2024 (commissie Ruimte)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.