5 en 6 juni commissievergaderingen

1 juni 2023, 12:34
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 5 juni vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 6 juni vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Algemene Zaken en Financiën 5 juni

  • Zienswijze begroting 2024-2027 GGD Rotterdam-Rijnmond
  • Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 VRR
  • Zienswijze ontwerpbegroting 2024 MRDH
  • Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en 1e ontwerp-begrotingswijziging 2023 GR Nieuw Reijerwaard
  • Zienswijze ontwerpbegroting 2024 DCMR
  • Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
  • Zienswijze begroting 2024 en 1e wijziging begroting 2023 SVHW

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Samenleving 6 juni

  • Inburgering integratie in Barendrecht
  • Verordening Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht 2023

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.