3 en 4 april commissievergaderingen

30 maart 2023, 13:22
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 3 april vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 4 april vanaf 19.30 uur vergadert de commissie Ruimte en vanaf 20.00 uur de gecombineerde commissie Samenleving/Algemene Zaken en Financiën. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Dinsdag 4 april vanaf 21.00 uur is er een bijpraatmoment voor de commissie Ruimte over het proces gebiedsontwikkeling De Stationstuinen. Deze bijeenkomst wordt niet uitgezonden. Wilt u bij de presentatie aanwezig zijn, dan kunt u zich hiervoor tot uiterlijk maandag 3 april aanmelden via het e-mailadres griffie@barendrecht.nl.

Onderwerpen commissie Algemene Zaken en Financiën 3 april

  • Vlaggenprotocol
  • Wensen en bedenkingen Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s
  • Delegatie van aanwijzing trouwlocaties in de gemeente Barendrecht
  • Doorgeschoven projecten en prestaties jaarrekening 2022

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen commissie Ruimte 4 april

  • Onttrekkingsbesluit Ziedewij
  • Ontwikkelingen Windpark Vaanplein

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen gecombineerde commissie Samenleving/Algemene Zaken en Financiën 4 april

  • Onderwijscampus, Dierensteinweg 2 en onderwijscarrousel
  • Jongerenparticipatie

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Bijpraatmoment commissie Ruimte over proces gebiedsontwikkeling De Stationstuinen 4 april

De commissie Ruimte wordt bijgepraat over de stedenbouwkundige invulling van De Stationstuinen, de voortgang tot nu toe en de planning voor het vervolg.

Graag aanmelden als u bij de vergadering aanwezig wilt zijn

Wilt u bij de presentatie aan de commissie Ruimte aanwezig zijn? Dan kunt u zich hiervoor tot uiterlijk maandag 3 april aanmelden per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw P. Utberg (14 0180). U kunt de presentatie na de vergadering ook bekijken via het raadsinformatiesysteem.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.