26 juni commissie Algemene Zaken en Financiën en 27 juni raadsvergadering

22 juni 2023, 10:14
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 26 juni vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 20 juni vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Algemene Zaken en Financiën 26 juni

 • Notitie Rekenkamer
 • Agenderingsverzoek Cybersecurity
 • Doorontwikkeling P&C instrumentarium

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen raadsvergadering 27 juni

 • Zienswijze begroting 2024 DCMR
 • Zienswijze begroting 2024 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
 • Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 VRR
 • Zienswijze begroting 2024 en 1e wijziging begroting 2023 SVHW
 • Zienswijze begroting 2024-2027 GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en 1e ontwerp-begrotingswijziging 2023 GR Nieuw Reijerwaard
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2024 MRDH
 • Verordening Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht 2023
 • Groenvisie Barendrecht 2030
 • Toekomst Inge de Bruijnzwembad

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.