18 en 19 september commissievergaderingen

18 september 2023, 13:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 18 september vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 19 september vanaf 20.00 uur vergadert de gecombineerde commissie Samenleving/Ruimte. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen commissie Algemene Zaken en Financiën 18 september

  • Belastingnota 2023
  • Vervolgnotitie alternatieven Rekenkamer

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Onderwerpen gecombineerde commissie Samenleving/Ruimte 19 september

  • Toelichting Rekenkamerrapport huizen in de regio – synthese van onderzoeken woonbeleid (gecombineerde commissie Samenleving/Ruimte)
  • Verdiepingssessie Participatie (commissie Samenleving)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.