14 november vergadering adviserende commissie Ruimte en Oriënterende commissie Samenleving

8 november 2023, 11:54
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Dinsdag 14 november vanaf 20.00 uur vergadert de adviserende commissie Ruimte en Oriënterende commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen vergadering adviserende commissie Ruimte

  • Vaststelling Milieuopgave Barendrecht
  • Kaders kleinschalige windturbines op gebouwen

Onderwerpen Vergadering Oriënterende commissie Samenleving

  • Initiatiefvoorstel Kindvriendelijk Barendrecht

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagendhttps://barendrecht.raadsinformatie.nl/dashboarda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achterahttps://barendrecht.raadsinformatie.nl/dashboardf terugkijken.