Als het aan het college van b&w ligt, blijft de weekmarkt uiterlijk tot eind 2020 in z’n huidige vorm op het Binnenhof staan. De komende periode wordt onderzocht of de markt in de toekomst kan verhuizen naar het nieuwe Achterom. Hier zijn recent 16 woningen gesloopt en wordt het parkeerterrein uitgebreid. Het ontwerp en de inrichting van dit gebied zijn mede afhankelijk van de plannen voor ’t Trefpunt.

Sinds de aanpassing van het Binnenhof staat de markt aan beide kanten van de Binnenlandse Baan. Vorig jaar gaf het college Bureau DTV Consultants opdracht onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid op het Binnenhof. Diverse aanbevelingen uit het onderzoeksrapport zijn direct uitgevoerd, zoals oversteekaanduiding Onderlangs, fietssymbolen op het fietspad, juiste plaatsing marktkramen en aanpassing verkeersregelinstallatie. Een aantal andere aanbevelingen hebben we nader onderzocht.

We sluiten het Onderlangs tijdens de markt niet af

Dit idee hebben we de afgelopen periode onderzocht en besproken met onder andere de ondernemers van het Onderlangs, de marktlooplieden en bewoners van de Binnenlandse Baan. De ontsluiting via het Onderlangs is echter van groot belang voor de bevoorrading en bereikbaarheid van de winkels. De inzet van een verkeersregelaar tijdens de markt willen we voorlopig voortzetten.

Wel heffen we het eenrichtingsverkeer van ’t Vlak op

Dit zorgt voor minder verkeer vanuit het Onderlangs via het Binnenhof naar de Binnenlandse Baan. Wij nemen hiervoor binnenkort een verkeersbesluit.
Het besluit van het college wordt naar verwachting op dinsdag 14 mei ter consultatie voorgelegd aan de commissie Ruimte.

De Huiskamer is op Goede Vrijdag 19 april gesloten. Normaal gesproken is de Huiskamer geopend op woensdag en vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en kunt u hier met uw vragen terecht.