Dinsdag 30 november vanaf 20.00 uur is er een digitale vergadering van de gemeenteraad. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Digitale raadsvergadering dinsdag 30 november om 20.00 uur

Onderwerpen

  • Tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2020 (Bespreekstuk)
  • Aanwijzing de heer G. Veldhuijzen in Algemeen Bestuur GR MRDH (Hamerstuk, rechtstreeks op de raadsagenda geplaatst)
  • Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) (Hamerstuk)
  • Vaststelling bestemmingsplan Noldijk 181 (Hamerstuk)
  • Nota Grondbeleid (Hamerstuk)
  • Nota Grondprijsbeleid Barendrecht (Hamerstuk)
  • Motie Evenementenbeleid

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren.