Dinsdag 28 september vanaf 20.00 uur vergaderen de commissies Ruimte en Samenleving. De vergaderingen zijn fysiek. Er kan weer publiek bij aanwezig zijn. Ook worden de vergaderingen live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Commissie Ruimte dinsdag 28 september om 20.00 uur

Onderwerpen

  • Stedenbouwkundig plan Zeeheldenbuurt
  • Onderweg naar een omgevingsvisie

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw C. Krouwel (14 0180).

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks met beeld volgen en achteraf terugkijken.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Commissie Samenleving dinsdag 28 september om 20.00 uur

Onderwerpen

  • Bespreking rapport 'aanbevelingen n.a.v. onderzoek Wmo-raad'
  • Notitie informatievoorziening naar de raad
  • Motie VVD verkenning raadsakkoord

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks met beeld volgen en achteraf terugkijken.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.