Maandag 28 november vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Dinsdag 29 november vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Samenleving. Belangstellenden zijn van harte welkom. De vergaderingen worden live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Commissie Algemene Zaken en Financiën, maandag 28 november vanaf 20.00 uur in de Raadzaal

Onderwerpen

  • Verordening op de vertrouwenscommissie en profielschets
  • Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2023
  • Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023
  • Cofinanciering BZK-subsidieaanvraag Mobiliteit en infra De Stationstuinen

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, de heer P.J.M. van der Valk (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.(externe link)

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.(externe link)

Commissie Samenleving, dinsdag 29 november vanaf 20.00 uur in de Raadzaal

Onderwerpen

  • Derde wijziging APV Barendrecht 2020
  • Verordening individuele inkomenstoeslag Barendrecht 2023

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.(externe link)

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.(externe link)