Dinsdag 27 september vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Raadsvergadering 27 september, aanvang 20.00 uur

Onderwerpen

 • Beëdiging plaatsvervangend griffier P.J.M. van der Valk
 • Toelating raadslid en benoeming buitengewoon commissielid
 • Burgerinitiatief Regenboogzebrapad Binnenlandse Baan (bespreekstuk)
 • Invoering gereguleerd en betaald parkeren in de Stationstuinen (bespreekstuk)
 • Cofinanciering subsidieaanvraag Mobiliteit en infra De Stationstuinen (bespreekstuk)
 • Procedurevoorstellen en budgetaanvraag inzake benoeming nieuwe burgemeester (hamerstuk)
 • Statutenwijziging stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs (hamerstuk)
 • Verordening Leerlingenvervoer – Tweede wijziging Verordening Leerlingenvervoer Barendrecht 2018 (hamerstuk)
 • Zienswijze Concept Beleidsplan 2023-2027 VRR (hamerstuk)
 • 1e wijziging van de tarieventabel leges 2022 (hamerstuk)
 • Zienswijze GR Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling 2023 (hamerstuk)
 • Motie ‘Pilot Barendrechtspraak 2022’
 • Motie ‘De Vlag mag uit’
 • Motie 'Impuls LHBTI+ gemeenschap Barendrecht'

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.(externe link)

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.(externe link)