Maandag 27 juni vanaf 20.00 uur vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën. Belangstellenden zijn van harte welkom. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Commissie Algemene Zaken en Financiën om 20.00 uur

Onderwerpen

  • Actualisatie Reserves 2022
  • Aanpassingen heffingsverordening en afvalbeleid

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw C. Krouwel (14 0180).

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren.