Maandag 23 november vergadert de commissie Planning en Control en dinsdag 24 november vergadert de gemeenteraad. Vanwege de maatregelen om het coronavirus terug te dringen, zijn de vergaderingen digitaal. De vergaderingen worden live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Digitale commissie Planning en Control maandag 23 november om 20.00 uur

Onderwerpen

  • Uitvoeringsplan Rechtmatigheidsverantwoording
  • Belastingverordeningen en -tarieven 2021
  • Effecten van uittreding Barendrecht uit de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR)

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw C. Krouwel (14 0180).

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks met beeld volgen en achteraf terugkijken.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

 

Digitale raadsvergadering dinsdag 24 november om 20.00 uur

Onderwerpen

  • Motie Klimaatplannen Barendrecht: terug naar de tekentafel (wordt opnieuw in stemming gebracht vanwege stakende stemmen tijdens de raadsvergadering van 10 november 2020)
  • Beleidsindicatoren Preventief Jeugdbeleid en Welzijnskader (hamerstuk)
  • Handhavings- en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 (hamerstuk)
  • Beleidsplan integrale handhaving sociaal domein (hamerstuk)
  • Motie 'Toegankelijk stemmen voor iedereen'

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks met beeld volgen en achteraf terugkijken.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.